Fordøyelse

Mariatistel - Silybum marianum

Mariatistel er en av de beste leverurtene. Mariatistel virker avgiftende på leveren. Stoffet silymarin i mariatistelfrøene er også vist å være effektivt som støttebehandling ved kroniske leverbetennelser.

Studier utført i nyere tid, sammen med erfaringer fra tradisjonell bruk av mariatistel i Europa gjennom lange tider, tilsier at stoffet silymarin i frøene kan spille en vesentlig rolle når det gjelder å beskytte mot akutte leverskader på grunn av giftpåvirkninger. Etter at man i flere ti-år har anvendt mariatistelpreparat ved forgiftninger av hvit fluesopp. Man skal vite at det ikke finnes noen gode skolemedisinske alternativer som på samme måte virker leverbeskyttende eller leveravgiftende, så bruk av mariatistel ved leversykdommer anbefales, særlig ved livstruende situasjoner.

Mariatistel inneholder stoffet Silymarin som har blodsukker- og kolesterolsenkende virkning, det er også dette stoffet som spiller den viktige rollen som beskytter leveren. Silymarin er vist å kunne ha en beskyttende virkning på bukspyttkjertelen mot alloksan, et stoff som normalt forårsaker diabetes, og silymarin kan i denne sammenhengen brukes både forebyggende og behandlende.

Silymarin kan i denne sammenhengen brukes både forebyggende og behandlende. Silymarin er videre effektivt som hjelp til å forhindre eller lindre gallestein. Nylig er det også vist at stoffet har gitt lovende resultater som en diabetesbekjemper. Silymarin er ugiftig, og det er ingen fare knyttet til å bruke mariatistelpreparater over lang tid.

Mariatistel er nå anerkjent som en kraftig antioksidant. Den antioksidative virkningen av silymarin 10 ganger kraftigere enn av vitamin E.

Mariatistel